podawanie szukanych wyrazów lub zwrotów

ustalanie daty, na którą obowiązuje dany akt prawny


podawanie szukanych wyrazów lub zwrotów
dla uzyskania pełniejszych wyników wyszukiwania proponujemy wpisywanie jedynie rdzenia danego słowa, ponieważ w ten sposób system może lepiej uwzględnić różne jego formy.
Przykład: "grzyw" zamiast "grzywna" czy "grzywny".


ustalanie daty, na którą obowiązuje dany akt prawny
nasz serwis zawiera nie tylko aktualne akty prawne, ponieważ w banku danych zapisywane są również wszystkie wersje przepisów, które utraciły moc w wyniku zmian; niekiedy konieczne jest odtworzenie starszej wersji aktu prawnego, np. dla stwierdzenia stanu prawnego obowiązującego w przeszłoœci;
podobnie rzecz ma się w wypadku, gdy nasz system zawiera już zmiany, które wejdą w życie dopiero w przyszłoœci;
ponieważ system standardowo pokazuje teksty obowiązujące w chwili odczytu danych, oba opisane wyżej przypadki wymagają ustalenia innej daty, na jaką wybrany akt prawny ma obowiązywać; w tym celu należy wybrać w formularzu "stan prawny na" odpowiednią datę i kliknąć "OK";