Wszystkie wersje przepisu art. 1 UPrzewDrogTowNiebezp w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 15.05.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.97.962
Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem, zasady dokonywania oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach.
od 01.01.2003 do 14.05.2004
Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach.