Wszystkie wersje przepisu art. 17 UBrońIAmunic w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 10.03.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.38.195
1. Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła:

1) warunki określone w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;

2) obowiązek rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1,

3) obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25,

4) obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26,

5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia, o których mowa w art. 32.

2. Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, której cofnięto pozwolenie na broń na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4.

3. Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie zdała egzaminu, o którym mowa w art. 16 ust. 1.

4. Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie przedstawiła orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o którym mowa w art. 15 ust. 3.
od 01.01.2004 do 09.03.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2003.52.451
1. Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła:

1) warunki określone w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 4,

2) obowiązek rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1,

3) obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25,

4) obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26,

5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia, o których mowa w art. 32.

2. Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, której cofnięto pozwolenie na broń na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4.

3. Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie zdała egzaminu, o którym mowa w art. 16 ust. 1.

4. Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie przedstawiła orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o którym mowa w art. 15 ust. 3.
od 20.03.2000 do 31.12.2003
1. Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła:

1) warunki określone w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 4,

2) obowiązek rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1,

3) obowiązek zawiadomienia Policji o utracie broni, o którym mowa w art. 25,

4) obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania, o którym mowa w art. 26,

5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia, o których mowa w art. 32.

2. Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, której cofnięto pozwolenie na broń na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4.