Wszystkie wersje przepisu art. 183a KP w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2003.213.2081
Rozdział IIa

Równe traktowanie w zatrudnieniu
od 13.01.2002 do 31.12.2003
Rozdział IIa

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn