Wszystkie wersje przepisu art. 8 KPA w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 11.04.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.6.18
Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.
od 19.08.2001 do 10.04.2011
Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.