poprzednie przepisy

art. 418
(przepis uznany za niezgodny z Konstytucją na mocy orzeczenia TK SK.18/2000).

art. 419
(uchylony).

art. 420
(uchylony).

art. 4201
(uchylony).

art. 4202
(uchylony).


następne przepisy