poprzednie przepisy

art. 7b
1. Kto wbrew przepisom ustawy wprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbest lub wyroby zawierające azbest, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto produkuje wyroby zawierające azbest lub dokonuje obrotu azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.
art. 8
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Załšcznik nr 1
(uchylony).


Załšcznik nr 2
WYKAZ ZAKŁADÓW, KTÓRE PRODUKUJĄ WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST

1. "Eternit" Polsko-Austriacka Spółka z o.o. w Szczucinie

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Izopol" Spółka Akcyjna w Trzemesznie

3. Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy k. Radomia

4. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Ogrodzieńcu.

Załšcznik nr 3
WYKAZ ZAKŁADÓW, KTÓRE ZAPRZESTAŁY PRODUKCJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1. "Fabryka Okładzin Ciernych" Spółka Akcyjna w Markach k. Warszawy,

2. Przedsiębiorstwo Państwowe "Gambit" w Lubawce,

3. Wytwórnia Uszczelek "Morpak" Spółka z o.o. w Gdańsku,

4. Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych "Izo-term" w Gryfowie Śląskim,

5. Zakłady Wyrobów Uszczelniających i Termoizolacyjnych "Polonit" Spółka z o.o. w Łodzi,

6. Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych "Polonit" w likwidacji w Łodzi,

7. Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Małkini,

8. Pruszkowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych w Pruszkowie,

9. Lubelskie Zakłady Eternitu w Lublinie,

10. Lubelskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ceramiki Budowlanej w Niemcach z siedzibą w Lublinie,

11. Zakład Produkcji Płytek Azbestowo-Cementowych w Końskowoli,

12. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Jarocinie,

13. Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych "COBRPIB" w Katowicach,

14. Zakład Materiałów Hydroizolacyjnych "COBRPIB" w Pruszkowie,

15. Fabryka Płyt Filtracyjnych "Filtr" w Pilchowicach,

16. Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Szczucinie.


następne przepisy