poprzednie przepisy

art. 14
1. Zwi您ek zawodowy podlega obowi您kowi rejestracji w Krajowym Rejestrze S康owym, zwanym dalej "rejestrem".

2. Je瞠li komitet za這篡cielski nie z這篡 w terminie 30 dni od dnia za這瞠nia zwi您ku wniosku o rejestracj, uchwa豉 o utworzeniu zwi您ku traci moc.

3. Post瘼owanie w sprawach rejestracji jest wolne od op豉t s康owych.
art. 15
1. Zwi您ek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywaj osobowo嗆 prawn z dniem zarejestrowania.

2. (skre郵ony).
art. 16
1. Zwi您ek zawodowy zawiadamia niezw這cznie w豉軼iwy s康 o zmianie statutu. Zmiana wchodzi w 篡cie z up造wem 14 dni od dnia zawiadomienia, je瞠li s康 nie zg這si wcze郾iej zastrze瞠 co do jej zgodno軼i z prawem.

2. W razie zg這szenia zastrze瞠, o kt鏎ych mowa w ust. 1, s康 zawiadamia o nich zwi您ek zawodowy i wyznacza rozpraw dla ich rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez zwi您ek o zmianie statutu.

3. Art. 18 ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio.
art. 17
1. S康 skre郵a zwi您ek zawodowy z rejestru, gdy:

1) wskazany w statucie organ podj掖 uchwa喚 o rozwi您aniu zwi您ku,

2) zak豉d pracy, w kt鏎ym dotychczas dzia豉 zwi您ek zawodowy, zosta wykre郵ony z w豉軼iwego rejestru z powodu likwidacji lub upad這軼i tego zak豉du albo jego przekszta販enia organizacyjno-prawnego, uniemo磧iwiaj帷ego kontynuowanie dzia豉lno軼i tego zwi您ku,

3) liczba cz這nk闚 zwi您ku utrzymuje si poni瞠j 10 przez okres d逝窺zy ni 3 miesi帷e.

2. Okoliczno軼i wskazane w ust. 1 s康 stwierdza z urz璠u lub na wniosek zwi您ku zawodowego.

3. (skre郵ony).
art. 18
1. Sprawy dotycz帷e rejestracji zwi您k闚 zawodowych s rozpatrywane w trybie przepis闚 Kodeksu post瘼owania cywilnego o post瘼owaniu nieprocesowym.

2. Sprawy, o kt鏎ych mowa w ust. 1, s康 rozpatruje w terminie 14 dni od dnia z這瞠nia wniosku.

3. (skre郵ony).

4. (skre郵ony).

nast瘼ne przepisy