początek tekstu1
W Y R O K

Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 18 marca 2010 r.

sygn. akt K 8/08


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Cieślak - przewodniczący

Stanisław Biernat

Maria Gintowt-Jankowicz

Mirosław Granat - sprawozdawca

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 25 lutego i 18 marca 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:


1. Art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) jest zgodny z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817) jest niezgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 oraz art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
art. 2 Konstytucja

art. 21 Konstytucja

art. 31 Konstytucja

art. 64 Konstytucja

art. 29 UGospNierRolSP

art. 4 UKształtUstrRol


koniec tekstu