poprzednie przepisy

art. 5
Demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania.

Rozdział 2Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

art. 6
(uchylony)

art. 7
(uchylony)

art. 8
(uchylony)


następne przepisy