poprzednie przepisy

art. 33
Makler giełd towarowych przy wykonywaniu zawodu jest obowiązany działać zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz mieć na względzie słuszne interesy zleceniodawców.
art. 34
(uchylony).

art. 34a
(uchylony).

art. 35
(uchylony).

art. 36
(uchylony).


następne przepisy