Ustawa o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997

opublikowano w Dz.U. z 29 września 1997 roku, Nr 115, poz. 741


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800;

 2. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 3. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 4. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 5. 5 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 126, poz. 1070;

 6. 3 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 130, poz. 1112;

 7. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 8. 30 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682;

 9. 19 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2058;

 10. 27 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717;

 11. 28 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 720;

 12. 10 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 721;

 13. 24 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874;

 14. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1152;

 15. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568;

 16. 13 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966;

 17. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 217, poz. 2124;

 18. 12 grudnia 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 6, poz. 39;

 19. 29 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177;

 20. 1 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 870;

 21. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880;

 22. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 141, poz. 1492;

 23. 16 grudnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2782;

 24. 3 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz. 1087;

 25. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420;

 26. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1459;

 27. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 28. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1600;

 29. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1601;

 30. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218;

 31. 3 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 59, poz. 369;

 32. 15 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1412;

 33. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100;

 34. 12 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 340;

 35. 28 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 161, poz. 1281;

 36. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 161, poz. 1279;

 37. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 206, poz. 1590;

 38. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146;

 39. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 40. 7 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 106, poz. 675;

 41. 8 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 143, poz. 963;

 42. 6 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 155, poz. 1043;

 43. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 197, poz. 1307;

 44. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 200, poz. 1323;

 45. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 46. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 129, poz. 732;

 47. 29 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 135, poz. 789;

 48. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 163, poz. 981;

 49. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 187, poz. 1110;

 50. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 224, poz. 1337;

 51. 12 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1256;

 52. 9 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1429;

 53. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 54. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;wersja do druku