Ustawa o społecznej inspekcji pracy

z dnia 24 czerwca 1983

opublikowano w Dz.U. z 30 czerwca 1983 roku, Nr 35, poz. 163


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 24 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 128, poz. 1405;

  2. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;



wersja do druku