Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

z dnia 19 czerwca 1997

opublikowano w Dz.U. z 28 sierpnia 1997 roku, Nr 101, poz. 628


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1085;

  2. 17 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1793;

  3. 19 grudnia 2002, Dz.U. z 2003 roku Nr 7, poz. 78;

  4. 14 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 65, poz. 596;

  5. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

  6. 30 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 120, poz. 1252;

  7. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

  8. 22 grudnia 2004, Dz.U. z 2005 roku Nr 10, poz. 72;

  9. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 20, poz. 106;wersja do druku