Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z dnia 13 września 1996

opublikowano w Dz.U. z 20 listopada 1996 roku, Nr 132, poz. 622


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1085;

 2. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800;

 3. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 4. 19 grudnia 2002, Dz.U. z 2003 roku Nr 7, poz. 78;

 5. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 6. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 85, poz. 729;

 7. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1458;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1495;

 9. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1042;

 10. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1464;

 11. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 12. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 666;

 13. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753;

 14. 20 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1664;

 15. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 16. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13;

 17. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 18. 1 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897;

 19. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 230, poz. 1373;

 20. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 21;

 21. 19 lutego 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 228;

 22. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 888;wersja do druku