Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

z dnia 16 marca 1995

opublikowano w Dz.U. z 9 maja 1995 roku, Nr 47, poz. 243


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 9 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1156;

 2. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 111, poz. 1197;

 3. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1368;

 4. 12 września 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 166, poz. 1361;

 5. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 895;

 6. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 7. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 203, poz. 1683;

 8. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

 9. 20 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 63, poz. 518;

 10. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1094;

 11. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 228, poz. 1368;wersja do druku