Ustawa Prawo farmaceutyczne

z dnia 6 września 2001

opublikowano w Dz.U. z 31 października 2001 roku, Nr 126, poz. 1381


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 2. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1181;

 3. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 152, poz. 1265;

 4. 23 stycznia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 45, poz. 391;

 5. 17 października 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 189, poz. 1852;

 6. 2 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 877;

 7. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 882;

 8. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 896;

 9. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 10. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

 11. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 12. 21 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 787;

 13. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 14. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485;

 15. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 184, poz. 1539;

 16. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 17. 25 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225;

 18. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 217, poz. 1588;

 19. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 50, poz. 331;

 20. 30 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 75, poz. 492;

 21. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 166, poz. 1172;

 22. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 23. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 234, poz. 1570;

 24. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 25. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206;

 26. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753;

 27. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 95, poz. 788;

 28. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 78, poz. 513;

 29. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

 30. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 63, poz. 322;

 31. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 82, poz. 451;

 32. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 33. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

 34. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 657;

 35. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 122, poz. 696;

 36. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

 37. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1544;wersja do druku