Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

z dnia 17 maja 1989

opublikowano w Dz.U. z 26 maja 1989 roku, Nr 30, poz. 163


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 2. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1189;

 3. 18 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 115, poz. 1229;

 4. 25 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1363;

 5. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568;

 6. 29 sierpnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 166, poz. 1612;

 7. 18 grudnia 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 10, poz. 76;

 8. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 141, poz. 1492;

 9. 3 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz. 1087;

 10. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 11. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1364;

 12. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 13. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 21, poz. 125;

 14. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 201, poz. 1237;

 15. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 16. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206;

 17. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 18. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 19. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 76, poz. 489;

 20. 7 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 106, poz. 675;

 21. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 22. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;wersja do druku