Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 12 czerwca 2013

opublikowano w Dz.U. z 28 maja 2013 roku, Nr 0, poz. 613


wersja do druku