Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

z dnia 29 maja 2000

opublikowano w Dz.U. z 30 czerwca 2000 roku, Nr 160, poz. 1


wersja do druku