Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecz±pospolit± Polsk± a Wysp± Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatuj±cych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

z dnia 10 czerwca 2011

opublikowano w Dz.U. z 16 sierpnia 2011 roku, Nr 168, poz. 1000


wersja do druku