Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

z dnia 22 października 2010

opublikowano w Dz.U. z 7 grudnia 2010 roku, Nr 230, poz. 1509


wersja do druku