Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

z dnia 22 lipca 2010

opublikowano w Dz.U. z 25 sierpnia 2010 roku, Nr 155, poz. 1037


wersja do druku