Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

z dnia 6 sierpnia 2010

opublikowano w Dz.U. z 20 sierpnia 2010 roku, Nr 152, poz. 1023


wersja do druku