Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

z dnia 8 lipca 2010

opublikowano w Dz.U. z 10 sierpnia 2010 roku, Nr 143, poz. 963


wersja do druku