Ustawa o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”

z dnia 10 czerwca 2010

opublikowano w Dz.U. z 6 sierpnia 2010 roku, Nr 140, poz. 941


wersja do druku