Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

z dnia 25 maja 2010

opublikowano w Dz.U. z 20 lipca 2010 roku, Nr 130, poz. 871


wersja do druku