Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

z dnia 24 czerwca 2010

opublikowano w Dz.U. z 9 lipca 2010 roku, Nr 123, poz. 835


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 12 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 148, poz. 993;wersja do druku