Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów

z dnia 26 marca 1982

opublikowano w Dz.U. z 6 kwietnia 1982 roku, Nr 11, poz. 80


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 21 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136;

  2. 21 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 81, poz. 875;

  3. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

  4. 11 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 64, poz. 592;

  5. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1206;

  6. 7 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 427;

  7. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753;

  8. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1097;wersja do druku