Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw

z dnia 10 czerwca 2010

opublikowano w Dz.U. z 25 czerwca 2010 roku, Nr 113, poz. 745


wersja do druku