Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

z dnia 3 lutego 1995

opublikowano w Dz.U. z 22 lutego 1995 roku, Nr 16, poz. 78


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 2. 21 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 81, poz. 875;

 3. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1085;

 4. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 5. 27 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717;

 6. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568;

 7. 19 lutego 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 49, poz. 464;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

 9. 16 grudnia 2005, Dz.U. z 2006 roku Nr 12, poz. 63;

 10. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 75, poz. 493;

 11. 30 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 80, poz. 541;

 12. 19 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 191, poz. 1374;

 13. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1657;

 14. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 115, poz. 967;

 15. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 16. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 163, poz. 981;

 17. 8 marca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 503;wersja do druku