Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

z dnia 21 maja 2010

opublikowano w Dz.U. z 10 czerwca 2010 roku, Nr 101, poz. 647


wersja do druku