Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

z dnia 20 maja 2010

opublikowano w Dz.U. z 7 czerwca 2010 roku, Nr 98, poz. 626


wersja do druku