Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

z dnia 29 kwietnia 2010

opublikowano w Dz.U. z 7 czerwca 2010 roku, Nr 98, poz. 625


wersja do druku