Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

z dnia 9 kwietnia 2010

opublikowano w Dz.U. z 14 maja 2010 roku, Nr 81, poz. 532


wersja do druku