Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

z dnia 29 kwietnia 2010

opublikowano w Dz.U. z 20 maja 2010 roku, Nr 86, poz. 554


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;wersja do druku