Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

z dnia 8 kwietnia 2010

opublikowano w Dz.U. z 14 maja 2010 roku, Nr 81, poz. 529


wersja do druku