Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

z dnia 18 marca 2010

opublikowano w Dz.U. z 12 maja 2010 roku, Nr 79, poz. 522


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 162, poz. 1087;wersja do druku