Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

z dnia 5 marca 2010

opublikowano w Dz.U. z 7 maja 2010 roku, Nr 76, poz. 491


wersja do druku