Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

z dnia 18 marca 2010

opublikowano w Dz.U. z 21 kwietnia 2010 roku, Nr 65, poz. 404


wersja do druku