Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym

z dnia 5 marca 2010

opublikowano w Dz.U. z 9 kwietnia 2010 roku, Nr 57, poz. 359


wersja do druku