Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

z dnia 19 lutego 2010

opublikowano w Dz.U. z 9 kwietnia 2010 roku, Nr 57, poz. 356


wersja do druku