Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

z dnia 12 lutego 2010

opublikowano w Dz.U. z 9 kwietnia 2010 roku, Nr 57, poz. 350


wersja do druku