Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

z dnia 12 lutego 2010

opublikowano w Dz.U. z 16 marca 2010 roku, Nr 40, poz. 230


wersja do druku