Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

z dnia 12 lutego 2010

opublikowano w Dz.U. z 16 marca 2010 roku, Nr 40, poz. 227


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 3 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 39, poz. 202;

  2. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 129, poz. 734;wersja do druku