Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

z dnia 22 stycznia 2010

opublikowano w Dz.U. z 25 lutego 2010 roku, Nr 28, poz. 146


wersja do druku