Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

z dnia 17 grudnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 4 lutego 2010 roku, Nr 18, poz. 97


wersja do druku