Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 2/09

z dnia 12 stycznia 2010

opublikowano w Dz.U. z 2 lutego 2010 roku, Nr 15, poz. 82


wersja do druku