Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

z dnia 19 grudnia 2008

opublikowano w Dz.U. z 5 lutego 2009 roku, Nr 19, poz. 100


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 7 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 106, poz. 675;

  2. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1378;

  3. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;wersja do druku