Ustawa o służbie cywilnej

z dnia 21 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 23 grudnia 2008 roku, Nr 227, poz. 1505


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

  2. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706;

  3. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 82, poz. 451;

  4. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092;

  5. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 201, poz. 1183;

  6. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1544;wersja do druku